How to easily crochet a baby cardigan · Kids

How to easily crochet a baby cardigan.

Free Pattern in English! Gratis mönster på svenska! How To  Easily Crochet a Baby Cardigan. You can do it in a few evenings.Yarn: Drops Big Merino
Crochet needle: 5 mm

Chain 34.

 1.  2 dc in 3rd ch from hook, 1 dc in next ch, 3 dc in next ch,
  1 dc in next 6 ch, 3 dc in next ch,
  1 dc in the next 12 ch, 3 dc in next ch,
  1 dc in next 6 ch, 3 dc in next ch,
  1 dc in next ch, 3 dc in last ch.
 2. ch 3, 2 dc in first st,
  1 dc in next 4 st, 3 dc in next st,
  1 dc in next 8 st, 3 dc in next st,
  1 dc in next 14 st, 3 dc in next st,
  1 dc in next 8 st, 3 dc in next st,
  1 dc in next 4 st, 3 dc in the last st.
 3. ch 3, 2 dc in first st,
  1 dc in 7 st, 3 dc in next st,
  1 st in 10 st, 3 dc in next st,
  1 dc in 16 st, 3 dc in next st,
  1 dc in 10 st, 3 dc in next st,
  1 dc in 7 st, 3 dc in next st.

Varv 4 – 7. Go on increase.
8.  Ch 5. A loop which you can use to tie the cardigan with.
Singel crochet to the middle of that first 3 dc-group,
ch 5, skip all st to the middle of the second 3 dc-group,
sc to the 3rd 3dc-group,
ch 5, skip all st to the middle of the 4th 3 dc-group,
sc until the end of the row.
ch 5 = a loop which you can use to tie the cardigan with.

9.   Singel crochet.

10.  Dc.

11.  Begin with Daisy pattern:
Ch 3,YO,pick up 5 loops (1 loop from second ch from hook, 1 loop from 3rd ch from hook, 1 loop from the next 3 st). Now you have 6 loops on crochet-needle.  YO and pull it through all 6 loops, ch 1.
Next Daisy and all following  Daisys: Pick up 1 loop in the eye, 1 loop around the last dc in the Daisy, 1 loop in the same dc that the last dc was made from, 1 dc in the next 2 st. YO and pull the yarn through the six loop on hook, ch 1.

12.  Ch 2, crochet 2 hdc in every “eye”.

13.  The leaves: YO, pick up a loop in the first st, YO and pull the yarn through 2 loops, pick up a new loop in the next st, YO and pull through 2 loops, YO and pull through all loops on your hook.

14.  Ch 1, sc in every st.

Repeat 11(from “Next Daisy) – 14 one time.

Repeat 11 (from Next Daisy) – 1 one time.

The Edge: *Skip 2 st, 6 dc in the next st, skip 2 st. 1 sc in next st*. Repeat *-*.

Sleeves:

 • First row with hdc. Pick up 5 hdc in ch loop.
 • Sl st to the first hdc Ch 3. Begin with the Daisy pattern.( row 11)
 • 2 sl st to the first eye, ch 2, and continue with 2 hdc in every “eye”.
 • 2 sl st, ch 2, begin with the leaves. ( row 13)
 • 2 sl st, ch 2, hdc the whole row.

Repeat this points 3 times but the last time skip the row with hdc. Cut off and sew the ends.

Ch 30, 1 sc under the arm, ch 30, cut off.

Denna koftan för en nyfödd är så enkel och snabb att göra. Använd ett mjukt garn som inte kliar. Jag har använt Drops Big Merino so är ett mycket bra året runt garn.

Garn: Drops Big Merino 150 gram                                                                                                                                                                                     Virknål: 5 mm

Lägg upp 34 lm.

 1. 2 st i den 3:e  lm från virknålen.
  1 st, 3 st i samma lm,
  6 st = 1 i varje lm, 3 st i nästa lm,
  12 st = 1 i varje lm, 3 st i nästa lm,
  6 st = 1 i varje lm, 3 st i nästa lm,
  1 st i nästa lm, 3 st i den sista lm.
 2. 3 lm, 2 st i den första maskan på varvet,
  4 st = 1 i varje m, 3 st i nästa m,
  8 st = 1 i varje m, 3 st i nästa m,
  14 st = 1 i varje m, 3 st i nästa m,
  8 st = 1 i varje m, 3 st i varje m,
  4 st = 1 varje m, 3 st i den sista maskan på varvet.
 3. 3 lm, 2 st i den första m på varvet,
  7 st = 1 i varje m, 3 st i nästa m,
  10 st = 1 i varje m, 3 st i nästa m,
  16 m = 1 i varje m, 3 st i nästa m,
  10 st = 1 varje m, 3 st i nästa m,
  7 m = 1 i varje m, 3 st i lm på sidan.

Varv 4 -7. Fortsätt öka som varven innan.

8.   5 lm som blir en ögla att knyta banden genom,
fm ända fram till den mittersta stolpen i den första stolpgruppen (som består av 3 st i samma st) (framsida),
5 lm, hoppa över alla maskorna fram till den mittersta m i den andra stolpgruppen (ärm),
fm i alla maskorna fram till den mittersta m i den tredje stolpgruppen (ryggen)
5 lm, hoppa över alla maskorna fram till den mittersta maskan i den fjärde stolpgruppen, (ärm)
fm resten av varvet (framsida)
5 lm  (ögla att knyta ev. band i)

9.  Fm hela varvet.

10.  Stolpar hela varvet.

11. Börja med mönster Daisy:
3 lm, omslag,  plocka upp 5 m (=1 m i den andra lm från virknålen, 1 m i den tredje m från virknålen,1 m i var och en av de 3 följande stolparna.) Nu har du 6 m på virknålen. Gör ett omslag och dra igenom alla 6 m, 1 lm, = en halv Daisy blomma är gjord.

Nästa blomma och alla följande blommor: plocka upp 1 m i ögat, plocka upp 1 m runt det yttersta “bladet” i blomman, plocka upp 1 m i samma stolpe som den sista m i den föregående blomman, plocka upp 1 m i de följande 2 stolparna, ( en i varje). Nu har du 6 maskor på virknålen. Omslag och dra igenom alla på en gång, 1 lm.

12.  2 lm. Den andra delen av blomman görs genom att virka 2 halvstolpar i varje “öga”. En halvstolpe = omslag, dra upp en m genom ögat, omslag, dra igenom alla maskorna på en gång.

13.  3 lm. Bladen görs så här: Omslag, hämta en m i den första halvstolpen, omslag, dra igenom 2 m på virknålen, hämta ytterligare en m i nästa halvstolpe, omslag, dra igenom 2 m på virknålen,  omslag och dra igenom alla m på virknålen, 1 lm.

14.  1 lm, fasta m hela varvet.

Upprepa varv 11 (där det står “Nästa blomma “) – varv 14 en ggr.

Upprepa v 11 (där det står “Nästa blomma”) – 13 en ggr.

Vågkanten: *Hoppa över 2 m, 6 st i den tredje m, hoppa över 2 m, 1 fm nästa m*. Upprepa *-* hela varvet.

Ärmen.

 • Virka 1 varv med halvstolpar.
 • Sm till första halvstolpen. 3 lm. Börja med Daisy mönstret, se varv 11.
 • 2 sm till första ögat. 2 lm, *2 hst in i “ögat”*. Upprepa *-* varvet ut.
 • 2 sm, 2 lm, börja med bladen. se varv 13.
 • 2 sm, 2 lm, ett varv med hst.

Upprepa dessa punkter 3 ggr men sista ggr gör du inget varv med halvstolpar.

Virka 30 lm virka en fm under vänster ärm, virka ytterligare 30 lm, klipp av garnet och fäst alla trådar.SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara